Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục truyền thống, hiện diện trong tất cả các tông hệ phái Phật Giáo Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa được hình thành tại miền Ðông Hoa Kỳ, đang cùng chung vai trong vai trò hướng dẫn giáo dục mà Huynh Trưởng là người tình nguyện trọn đời, gắn bó với Ðạo Pháp và Dân Tộc. Huynh Trưởng là những nhân sự đóng vai trò nồng cốt liên quan, ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. Ðây là nơi hội ngộ của những người Áo Lam có tâm hồn hướng thượng và mang niềm vui đến mọi người.

Leadership


[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]

[Name]