GĐPT MIỀN THIỆN HOA, USA

Compassion-Wisdom-Bravery

MISSION - SỨ MỆNH

Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh.

To produce and nurture genuine Buddhists in members of all ages.

Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

To participate in building a society in accordance with Buddhist Teachings.

MỤC ĐÍCH

 • Giúp đoàn viên thấm nhuần và thực hành Đạo Phật để biết sống tron tỉnh thức, an vui, hòa hợp và cảm thông.

 • Nâng cao lòng tự tin và tinh thần tự lập.

 • Hướng dẫn, khuyến khích một đời sống hướng thượng, lành mạnh về tinh thần cũng như thể chất, nuôi dưỡng lòng từ thiện trong đoàn viên.

 • Phát triển khả năng lãnh đạo và điều hành, óc sáng tạo, tinh thần trách nhiệm.

 • Trau dồi khả năng truyền thông với mọi người bằng Ái Ngữ và Lắng Nghe, góp phần xây dựng một mái gia đình an vui, vững mạnh và một xã hội tốt đẹp, hòa bình.

OBJECTIVES

 • To instill in members Buddhist teachings and practice to enable them to live in mindfulness, with peace and joy, as well as to live in harmony, and empathy with others.

 • To raise self esteem and self supporting spirit among members.

 • To lead and promote a meaningful and moral social life, healthy in spirit, mind and body; to foster philanthropy among members.

 • To develop leadership and management skills, creativity, and sense of responsibility in members.

 • To cultivate communication skills by practicing Right Speech and Deep Listening, and contribute to building a strong, happy family and a productive, peaceful society.

ĐỊNH HƯỚNG

 • Gia Đình Phật Tử sẽ luôn là nơi nương tựa tươi mát và an vui cho đoàn viên.

 • Gia Đình Phật Tử sẽ ứng dụng những phương tiện kỹ thuật tân tiến để cống hiến một chương trình học và thực tập mới mẻ, hứng thú và có lợi ích cho đoàn viên ỡ mọi lứa tuổi.

 • Gia Đình Phật Tửsẽ là nơi nối kết tuổi trẻ, là môi trường tốt cho sinh hoạt giáo dục, xã hội, văn hóa, để đóng góp vào ích lợi chung cho cộng đồng.

VISION

 • The Buddhist Youth Association shall be fresh, joyful and peaceful place for members to take refuge in.

 • The Buddhist Youth Association shall utilize modern technology to offer a systematic and comprehensive Buddhist curriculum and training programs that are interesting and benefiting to members of all ages.

 • The Buddhist Youth Association shall be a place connecting members, a good environment for educational, social and cultural activities, contributing to the benefits of the community.

MORAL VALUES

 • Mindfulness

 • Compassion – Love

 • Wisdom – Understanding

 • Perseverance – Diligent – Determination

 • Harmony

 • Trust – Trustworthy

 • Joy

 • Gratitude

 • Integrity – Honesty – Responsibility

ĐỨC HẠNH

 • Chánh Niệm

 • Từ Bi – Thương

 • Trí Huệ – Hiểu

 • Dũng – Bền Chí – Quyết Tâm

 • Hòa

 • Tin – Đáng Tin Cậy

 • Vui

 • Biết Ơn

 • Chánh Trực – Chân Thật – Trách Nhiệm

LOCAL UNITS