Sinh Hoạt‎ > ‎Tin Tức‎ > ‎

ADIDALAND 2016

posted Jun 1, 2016, 4:49 AM by Vo Thanh Hai   [ updated Aug 15, 2016, 7:45 AM ]

*  Thành kính tri ân Chư Tôn Đức -Tăng Ni đã thùy từ hoan hỷ quang lâm chứng minh Trại Họp Bạn Adidaland , 2016 Miền Thiện Hoa. 

*  Trân trọng cám ơn Phụ Huynh Đoàn Sinh về từ Các Đơn Vị Gia Đình Phật  Tử Miền Thiện Hoa,

*  Trân trọng cám ơn toàn thể  ACE Lam Viên GĐPT Miền Thiện Hoa,
 
                              đã về  tham dtrại ADIDALAND 2016


1    -  ADIDALAND 2016 Brochure

2    -  Diễn tiến công tác chuẩn bị 

3    -  Chương trình Trại ADIDALAND  2016

4    -  Logo & T-Shirst Design

5    -  Pre-camp Visiting  / Camp locations
9   -  Các Sinh Hoạt tại Trại Họp B (1)   (2)   (3)    (4)

 
 ***Trại ADIDALAND  Có gì vui ?
Ċ
Vo Thanh Hai,
Jun 1, 2016, 5:31 AM
Ċ
Vo Thanh Hai,
Jun 1, 2016, 11:26 AM
Ċ
Vo Thanh Hai,
Jun 1, 2016, 11:04 AM
Ċ
Vo Thanh Hai,
Jul 21, 2016, 8:54 AM
Ċ
Vo Thanh Hai,
Jun 1, 2016, 5:31 AM
Comments