Sinh Hoạt‎ > ‎

Tin Tức

ADIDALAND 2016

posted Jun 1, 2016, 4:49 AM by Vo Thanh Hai   [ updated Aug 15, 2016, 7:45 AM ]


*  Thành kính tri ân Chư Tôn Đức -Tăng Ni đã thùy từ hoan hỷ quang lâm chứng minh Trại Họp Bạn Adidaland , 2016 Miền Thiện Hoa. 

*  Trân trọng cám ơn Phụ Huynh Đoàn Sinh về từ Các Đơn Vị Gia Đình Phật  Tử Miền Thiện Hoa,

*  Trân trọng cám ơn toàn thể  ACE Lam Viên GĐPT Miền Thiện Hoa,
 
                              đã về  tham dtrại ADIDALAND 2016


1    -  ADIDALAND 2016 Brochure

2    -  Diễn tiến công tác chuẩn bị 

3    -  Chương trình Trại ADIDALAND  2016

4    -  Logo & T-Shirst Design

5    -  Pre-camp Visiting  / Camp locations
9   -  Các Sinh Hoạt tại Trại Họp B (1)   (2)   (3)    (4)

 
 ***Trại ADIDALAND  Có gì vui ?

Lễ Khai Mạc Trại Huyền Trang 4

posted Sep 29, 2011, 9:26 AM by Miền Thiện Hoa   [ updated Sep 29, 2011, 9:30 AM ]

 Kính mời quý anh chị click vào cái link này để xem đoạn video Lễ Khai Mạc Trại Huyền Trang 4 được BHDTƯ/GĐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức váo các ngày 14 - 18 tháng 9 năm 2011 tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam - Houston, Texas:

YouTube Video


CHƯƠNG TRÌNH HỌP BHDM THIỆN HOA

posted Sep 29, 2011, 9:00 AM by Miền Thiện Hoa

CHƯƠNG TRÌNH HỌP BHDM THIỆN HOA
(Chuẫn bị Đại Hội Htr. Miền Kỳ IV)

qua hệ thống viễn liên

Thứ bảy- 8:00 PM 01/10/2011
Điện Thoại: 218.548.1485
Conference ID: 2404318256#

Nghi Thức

Niệm Danh Hiệu Đức Bổn Sư 3 lần

Nghị Sự

II.

1. Sơ kết và phân nhiệm công tác chuẫn bị Đại Hội (40 phút )
- Thư mời / Thư Cung Thỉnh Chư Tôn Đức
- Danh Sách Htr. ghi danh tham dự Đại Hội
- Chương trình Đại Hội
- Lễ Khai Mạc
- Pháp Thoại của Chư Tôn Đức trong Lễ Khai Mạc
- MC cho Lễ Khai Mạc / Phát Nguyện TBHD / Bế Mạc
- Văn nghệ chào mừng Đại Hội.

2. Nội dung và Thể Lệ Đại Hội / Đề Án Phật Sự ( 40 phút )
- Vấn đề đại biểu chính thức - Ủy nhiệm thư
- Vấn đề teleconference trong các Khoáng Đại
- Chuẫn bị báo cáo Phật Sự của BHDM trong nhiệm kỳ qua.
- Dự thảo trước Đề Án Phật Sự của Tân BHDM.
- Các Báo Cáo & Tham Luận của các Đơn Vị GĐPT trong miền.

3. Đúc kết Trại Huyền Trang 4
- Vài lời chia xẻ và nhận xét chung (5 phút )
- Bài vở Luận Khóa / Kết Khóa HT4 (15 phút )

III. Linh

Tinh

Hồi Hướng

1-4 of 4