Quản Trị Điều Hành

     Đề Án Phật Sự Nhiệm Kỳ V (2015-2019)


  • 2016 :  - Trại Họp Bạn ADIDALAND
  •             - Ngày Truyền Thống cho Toàn Miền
  • 2017 :  - Hội Thảo Kỹ Năng Huynh Trưởng

  • 2018 :  - Nhạc Hội Gây Quỹ Hoa Lam
  •             - Tu Học Huynh Trưởng

  • 2019 :  - Trại Huấn Luyện LU-AD
  •             -  Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Hoa Kỳ VI
Ċ
Vo Thanh Hai,
Jun 1, 2016, 11:12 AM
Comments