Nối Kết

#Trang Thư Việc Phật Pháp
1LinkTrang Nhà Quảng Đức

2LinkThư Viện Hoa Sen

3LinkChương Trình Tu Học Giáo Lý Bậc Kiên tại chùa Trúc Lâm
Chương Trình Tu Học Giáo Lý Bậc Kiên
với Phái Đoàn Hoằng Pháp Lưu Động do HT Thích Như Điển làm Trưởng Đoàn tại Chùa Trúc Lâm, Chicago, USA, (từ Thứ Sáu 16/04/2010 đến Chủ Nhật 18/04/2010)

4LinkKinh Văn Bằng Anh Ngữ
If you want to read sutras in English, this is a great site: http://buddhasutra.com

5LinkHeart Sutra - Kinh Bát Nhã

6LinkFilial Piety Sutra - Kinh Vu Lan

7LinkLotus Sutra - Kinh Pháp Hoa

8LinkBuddhist Dictionary#Trang Nhà GĐPT
1LinkBHDTU GDDPTVN tại Hoa Kỳ
Trang Nhà GDPTVN tại Hoa Kỳ

2LinkGĐPT Huyền Quang
Trang nhà GĐPT Huyền Quang tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Houston, TX

3LinkGĐPT Pháp Quang
Trang nhà GĐPT Pháp Quang tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Texas

4LinkGDPT Thiện Ái
Trang Nhà Thiện Ái tuy đơn giản nhưng đưa ra các tin tức cần thiết cho sự sinh hoạt

5LinkGĐPT Linh Sơn Houston
Trang nhà GĐPT Linh-Sơn tại chùa Linh Sơn Northwest, Houston TX

6LinkTrạii Tứ Ân
Trang Nhà Tứ-Ân cho một thí dụ cụ thể về việc tổ chức một trại họp bạn

Comments