Recent Announcements

 • ADIDALAND 2016 *  Thành kính tri ân Chư Tôn Đức -Tăng Ni đã thùy từ hoan hỷ quang lâm chứng minh Trại Họp Bạn Adidaland , 2016 Miền Thiện Hoa. *  Trân ...
  Posted Aug 15, 2016, 7:45 AM by Vo Thanh Hai
 • Lễ Khai Mạc Trại Huyền Trang 4  Kính mời quý anh chị click vào cái link này để xem đoạn video Lễ Khai Mạc Trại Huyền Trang 4 được BHDTƯ/GĐPTVN tại Hoa Kỳ tổ chức váo ...
  Posted Sep 29, 2011, 9:30 AM by Miền Thiện Hoa
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌP BHDM THIỆN HOA CHƯƠNG TRÌNH HỌP BHDM THIỆN HOA(Chuẫn bị Đại Hội Htr. Miền Kỳ IV)qua hệ thống viễn liênThứ bảy- 8:00 PM 01/10/2011Điện Thoại: 218 ...
  Posted Sep 29, 2011, 9:00 AM by Miền Thiện Hoa
 • Tin Tức 2010 Tin Tức: � Trang Nhà LU-AD 2010  � Thông Tư Trại LU- AD 2010  � Đơn Xin Dự Trại � Thiệp Xuân Canh Dần  � Tâm Tình cùng Huynh Trưởng � Con "Đường Hoa Sen ...
  Posted Sep 29, 2011, 8:58 AM by Miền Thiện Hoa
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

Comments